Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. června 2019 Kurtem Hessem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 4. dubna 2019 ve věcech T-910/16 a 911/16, Kurt Hesse a Wedl & Hofmann GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-426/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Kurt Hesse (zástupce: M. Krogmann, advokát)

Další účastníci řízení: Wedl & Hofmann GmbH, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti opravných prostředků) rozhodl usnesením ze dne 24. září 2019, že opravný prostředek je nepřijatelný a že navrhovatel ponese vlastní náklady řízení.

____________