Language of document :

Valitus, jonka Kurt Hesse on tehnyt 4.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) yhdistetyissä asioissa T-910/16 ja T-911/16, Hesse ja Wedl & Hofmann v. EUIPO (TESTA ROSSA), 4.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-426/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Kurt Hesse (edustaja: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Wedl & Hofmann GmbH ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 24.9.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Kurt Hessen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________