Language of document :

Žalba koju je 4. lipnja 2019. podnio Kurt Hesse protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 4. travnja 2019. u spojenim predmetima T-910/16 i T-911/16, Kurt Hesse i Wedl & Hofmann GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-426/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Kurt Hesse (zastupnik: M. Krogmann, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Wedl & Hofmann GmbH, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud Europske unije (vijeće za odlučivanje o dopuštenosti žalbi) je rješenjem od 24. rujna 2019. odlučio da žalba nije dopuštena i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________