Language of document :

Hogere voorziening, op 4 juni 2019 door Kurt Hesse ingesteld tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 4 april 2019 in de gevoegde zaken T-910/16 en T-911/16, Kurt Hesse en Wedl & Hofmann GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

(Zaak C-426/19 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirant: Kurt Hesse (vertegenwoordiger: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Wedl & Hofmann GmbH, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) heeft bij beschikking van 24 september 2019 de hogere voorziening niet toegelaten en rekwirant verwezen in zijn eigen kosten.

____________