Language of document :

Recurs introdus la 4 iunie 2019 de Kurt Hesse împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 4 aprilie 2019 în cauzele T-910/16 și T-911/16, Kurt Hesse și Wedl & Hofmann GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

(Cauza C-426/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Kurt Hesse (reprezentant: M. Krogmann, avocat)

Celelalte părţi din procedură: Wedl & Hofmann GmbH, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 24 septembrie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (camera de admitere a recursurilor) a decis să nu admită recursul și a obligat recurentul să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________