Language of document :

Pritožba, ki jo je Kurt Hesse vložil 4. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 4. aprila 2019 v združenih zadevah T-910/16 in T-911/16, Kurt Hesse in Wedl & Hofmann GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-426/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnik: Kurt Hesse (zastopnik: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Wedl & Hofmann GmbH, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 24. septembra 2019 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnik nosi svoje stroške.

____________