Language of document :

Överklagande ingett den 4 juni 2019 av Kurt Hesse av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 4 april 2019 i de förenade målen T-910/16 och T-911/16, Kurt Hesse och Wedl & Hofmann GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-426/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Kurt Hesse (ombud: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Wedl & Hofmann GmbH, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 24 september 2019 har Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) beslutat att inte meddela prövningstillstånd och har fastställt att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________