Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-53/18. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2019. július 9-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2019. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

(C-688/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: J. Möller, R. Kanitz meghatalmazottak, segítőjük: M. Winkelmüller, F. van Schewick, M. Kottmann ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-53/18. sz., Németország kontra Bizottság ügyben hozott, 2019. július 9-i ítéletét,

semmisítse meg az EN 13341:2005 + A1:2011 „Háztartási tüzelőolaj, kerozin és dízelgázolaj föld feletti, helyhez kötött, hőre lágyuló műanyag tárolótartályai” harmonizált szabványra való hivatkozásnak a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő fenntartásáról szóló, 2017. november 6-i (EU) 2017/1995 bizottsági határozatot,1

semmisítse meg az EN 12285–2:2005 „Gyári kialakítású acéltartályok” harmonizált szabványra való hivatkozásnak a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő fenntartásáról szóló, 2017. november 6-i (EU) 2017/1996 bizottsági határozatot,2

a második és a harmadik kérelem tekintetében másodlagosan az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé,

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezését a következő két jogalapra alapítja:

Először is a megtámadott ítélet sérti a 305/2011 rendelet3 18. cikkének a 17. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett (2) bekezdését. A Törvényszék figyelmen kívül hagyta, hogy a Bizottság e rendelkezés szerint jogkörrel rendelkezett és köteles is volt arra, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság által kezdeményezett intézkedéseket meghozza.

Másodszor a megtámadott ítélet sérti a 305/2011 rendelet 18. cikkének a 3. cikkének (1) és (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (2) bekezdését, valamint 17. cikkének (3) bekezdését. A Törvényszék figyelmen kívül hagyta, hogy a Bizottság e rendelkezés köteles volt annak ellenőrzésére, hogy a vitatott szabványok az építkezés alapvető követelményeinek való megfelelést veszélyeztetik-e.

____________

1 HL 2017. L 288., 36. o.

2 HL 2017. L 288., 39. o.

3 Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 88., 5. o.).