Language of document :

Appell ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2019 mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-9 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-53/18 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-688/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (rappreżentanti: J. Möller u R. Kanitz, aġenti, assistiti minn M. Winkelmüller, F. van Schewick u M. Kottmann, Rechtsanwälte)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tad-9 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-53/18, Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni,

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1995 tas-6 ta’ Novembru 2017 dwar iż-żamma f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard armonizzat EN 13341:2005 + A1:2011 dwar tankijiet statiċi termoplastiċi għall-ħażna ’l fuq mill-art ta’ żjut tat-tisħin domestiċi, pitrolju u fjuwils tad-diżil f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1 ,

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1996 tas-6 ta’ Novembru 2017 dwar iż-żamma f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard armonizzat EN 12285-2:2005 dwar tankijiet tal-azzar maħdumin fil-ħanut tax-xogħol skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2 ,

sussidjarjament, fir-rigward rispettivament ta’ (2) u (3), tibgħat il-kawża lura quddiem il-Qorti Ġenerali,

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tagħha, l-appellanti tinvoka żewġ aggravji.

L-ewwel nett, is-sentenza appellata tikser l-Artikolu 18(2) flimkien mal-Artikolu 17(5) tar-Regolament Nru 305/2011 3 . Il-Qorti Ġenerali ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li, permezz ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, il-Kummissjoni kienet kemm awtorizzata kif ukoll meħtieġa li tadotta waħda mill-miżuri proposti mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

It-tieni nett, is-sentenza appellata tikser l-Artikolu 18(2) flimkien mal-Artikolu 3(1) u (2) u l-Artikolu 17(3) tar-Regolament Nru 305/2011. Il-Qorti Ġenerali ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet kienu jobbligaw lill-Kummissjoni teżamina jekk l-istandards inkwistjoni kinux jippreġudikaw il-konformità mar-rekwiżiti bażiċi għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni.

____________

1 ĠU 2017, L 288, p. 36.

2 ĠU2017, L 288, p. 39

3 Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU 2011, L 88, p. 5)