Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 28. června 2019 – UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor v. Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ zastoupená svým insolvenčním správcem Pro Management Insolv IPURL

(Věc C-501/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Žalovaná: Asociaţia Culturală „Suflet de Român“, zastoupená svým insolvenčním správcem, Pro Management Insolv IPURL

Předběžné otázky

Poskytují nositelé práv k hudebním dílům služby ve smyslu čl. 24 odst. 1 a čl. 25 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 (směrnice o DPH) ve vztahu k organizátorům představení, ze kterých organizace pro kolektivní správu na základě povolení - nevýhradní licence - získávají vlastním jménem, ale na účet těchto nositelů práv, odměnu za sdělování hudebních děl veřejnosti?

V případě kladné odpovědi na první otázku, jednají organizace pro kolektivní správu, pokud dostávají od organizátorů představení odměnu za právo sdělovat hudební díla veřejnosti, jako osoby povinné k dani ve smyslu článku 28 směrnice o DPH, a jsou povinny vystavovat příslušným organizátorům představení faktury včetně DPH, a pokud jsou autorům a dalším nositelům autorských práv k hudebním dílům vyplaceny odměny, musí tyto osoby zase vystavovat organizaci pro kolektivní správu faktury včetně DPH?

____________

1 Úř. věst. 2006 L 347, s. 1