Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. lipnja 2019. uputio Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor protiv Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

(predmet C-501/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Tuženik: Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

Prethodna pitanja

Izvršavaju li nositelji prava na glazbena djela isporuku usluga u smislu članka 24. stavka 1. i članka 25. točke (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 1 (Direktiva o PDV-u), organizatorima događanja, od kojih organizacije za kolektivno ostvarivanje prava primaju, na temelju odobrenja – neisključive licencije – u svoje ime, a za račun tih nositelja, naknade za javno izvođenje glazbenih djela?

U slučaju pozitivnog odgovora na prvo pitanje, djeluju li organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, kada od organizatora događanja primaju naknade za pravo na javno izvođenje glazbenih djela, kao porezni obveznici u smislu članka 28. Direktive o PDV-u i jesu li organizatorima događanja obvezne izdati račun koji uključuje PDV, te moraju li ti organizatori, kada se autorima i drugim nositeljima autorskih prava na glazbena djela dodjeljuju naknade, organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava također izdati račun koji uključuje PDV?

____________

1     SL 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)