Language of document :

Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2019. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor kontra Asociaţia Culturală „Suflet de Român” prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

(C-501/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Az alapeljárás felei

Felperes: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Alperes: Asociaţia Culturală „Suflet de Român” prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A zeneműveken fennálló jogok jogosultjai a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 (héairányelv) 24. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének a) pontja értelmében vett szolgáltatásnyújtást végeznek-e az előadásszervezők részére, amelyektől a közös jogkezelő szervezetek – nem kizárólagos felhasználási – engedély alapján saját nevükben, azonban az említett jogosultak képviseletében díjazást fogadnak el zeneműveknek a nyilvánossághoz való közvetítéséért?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a közös jogkezelő szervezetek, amikor a zeneművek nyilvánossághoz közvetítéséért díjazást fogadnak el az előadásszervezőktől, a héairányelv 28. cikke értelmében vett adóalanyként járnak-e el, és kötelesek-e héát tartalmazó számlát kiállítani az adott előadásszervezőnek, és a szerzők, valamint a zeneműveken fennálló jogok más jogosultjai kötelesek-e a közös jogkezelő szervezet részére héát tartalmazó számlát kiállítani, amikor a jogdíjakat felosztják közöttük?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.