Language of document :

2019 m. birželio 28 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor / Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

(Byla C-501/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Kita kasacinio proceso šalis: Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

Prejudiciniai klausimai

Ar teisių į muzikos kūrinius turėtojai teikia paslaugą, kaip apibrėžta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 (PVM direktyvos) 24 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio a punkte, renginių organizatoriams, iš kurių kolektyvinio teisių administravimo organizacijos savo vardu šių teisių turėtojų naudai gauna atlyginimą už muzikos kūrinių viešą paskelbimą gavus leidimą – neišimtinę licenciją?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar tuo atveju, kai kolektyvinio teisių administravimo organizacijos gauna iš renginių organizatorių atlyginimą už teisę viešai skelbti muzikos kūrinius, jos veikia kaip apmokestinamieji asmenys, kaip apibrėžta PVM direktyvos 28 straipsnyje, ir privalo išrašyti PVM sąskaitas-faktūras atitinkamiems renginių organizatoriams, ir ar tuo atveju, kai atlyginimas paskirstomas autoriams ir kitiems muzikos kūrinių autorių teisių turėtojams, jie savo ruožtu turi išrašyti PVM sąskaitas-faktūras ir kolektyvinio teisių administravimo organizacijoms?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.