Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. jūnijā iesniedza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor/Asociaţia Culturală “Suflet de Român” prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

(Lieta C-501/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītāja: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Atbildētāja: Asociaţia Culturală “Suflet de Român” prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

Prejudiciālie jautājumi

Vai tiesību uz muzikāliem darbiem īpašnieki veic pakalpojumu sniegšanu Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 (PVN direktīva) 24. panta 1. punkta un 25. panta a) punkta izpratnē attiecībā pret izrāžu organizētājiem, no kuriem kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, pamatojoties uz neekskluzīvu atļauju–licenci, saņem savā vārdā, bet minēto īpašnieku labā, atlīdzības par muzikālo darbu izziņošanu sabiedrībai?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kad tās saņem no izrāžu organizētājiem atlīdzības par tiesībām izziņot muzikālos darbus sabiedrībai, rīkojas kā nodokļu maksātāji PVN direktīvas 28. panta izpratnē un vai tām ir pienākums izdot attiecīgajiem izrāžu organizētājiem rēķinus ar iekļautu PVN, un vai tad, kad autoriem un citiem autortiesību uz muzikālajiem darbiem īpašniekiem tiek izmaksātas atlīdzības, tiem ir savukārt jāizdod rēķini ar iekļautu PVN kolektīvā pārvaldījuma organizācijai?

____________

1     OV 2006, L 347, 1. lpp.