Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 28. junija 2019 – UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor/Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

(Zadeva C-501/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Nasprotna stranka: Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali imetniki pravic na glasbenih delih opravljajo storitve v smislu člena 24(1) in člena 25(a) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 (direktiva o DDV) za organizatorje prireditev, od katerih organizacije za kolektivno upravljanje pravic na podlagi pooblastila – neizključne licence – v svojem imenu in za račun imetnikov pravic prejmejo plačilo za priobčitev glasbenih del javnosti?

Ali so v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje organizacije za kolektivno upravljanje pravic, ko od organizatorjev prireditev prejmejo plačilo za pravico do priobčitve glasbenih del javnosti, davčne zavezanke v smislu člena 28 direktive o DDV in morajo organizatorjem prireditev izdajati račune z vključenim DDV, in ko avtorji in drugi imetniki avtorskih pravic prejmejo plačila, ali morajo tudi oni organizacijam za kolektivno upravljanje pravic izdati račune z vključenim DDV?

____________

1     UL 2006, L 347, str. 1.