Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. kolovoza 2019. uputio Svea Hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska) – BY protiv CX

(predmet C-637/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BY

Tuženik: CX

Prethodna pitanja

1.     Ima li pojam „javnost” iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. Direktive 2001/29/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu ujednačeno značenje?

2.    Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, treba li smatrati da je sud obuhvaćen pojmom „javnost” u smislu navedenih odredbi?

3.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

a)    može li u slučaju priopćavanja zaštićenog djela sudu taj sud biti obuhvaćen pojmom „javnost”?

b)    može li u slučaju distribucije zaštićenog djela sudu taj sud biti obuhvaćen pojmom „javnost”?

4.    Može li činjenica da nacionalno zakonodavstvo utvrđuje opće načelo pristupa javnim dokumentima u skladu s kojim svatko tko zatraži može pristupiti postupovnim aktima koji su podneseni sudu, osim kada oni sadrže povjerljive informacije, utjecati na ocjenu predstavlja li podnošenje zaštićenog djela sudu „priopćenje javnosti” ili „distribuciju javnosti”?

____________

1 SL 2001., L 167, str. 10.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.