Language of document :

A Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Svédország) által 2019. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BY kontra CX

(C-637/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: BY

Alperes: CX

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Egységes jelentéssel bír az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének (1) bekezdésében, illetve 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő „nyilvánosság”, illetve „nyilvános” kifejezés?

Amennyiben az 1. kérdésre igenlő válasz adandó, az e rendelkezések értelmében vett „nyilvánosság” körébe tartozónak kell tekinteni a bíróságokat?

Amennyiben az 1. kérdésre nemleges válasz adandó: a)    védelem alatt álló mű bírósághoz történő közvetítése esetén a bíróság a „nyilvánosság” kifejezés körébe tartozhat-e? b) védelem alatt álló mű bíróság részére történő terjesztése esetén a bíróság a „nyilvános” kifejezés körébe tartozhat-e?

Az a körülmény, hogy a nemzeti jogszabályok rögzítik a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés általános elvét, amely elvnek megfelelően bárki, aki ezt kérelmezi, betekinthet a bírósághoz benyújtott eljárási iratokba, kivéve, ha azok bizalmas információkat tartalmaznak, befolyásolja annak értékelését, hogy egy védelem alatt álló mű bírósághoz történő benyújtása „nyilvánossághoz közvetítésnek” vagy „nyilvános terjesztésnek” minősül?

____________

1 HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.