Language of document :

2019 m. rugpjūčio 27 d. Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BY / CX

(Byla C-637/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: BY

Kita apeliacinio proceso šalis: CX

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB1 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąvoka „viešas“ turi vienodą reikšmę?

2.    Jeigu į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar turi būti laikoma, kad, atsižvelgiant į šių nuostatų reikšmę, teismas patenka į sąvokos „viešas“ taikymo sritį?

3.    Jeigu į pirmą klausimą būtų atsakyta neigiamai:

a)    ar tais atvejais, kai saugomas kūrinys paskelbiamas teismui, tas teismas gali patekti į sąvokos „viešas“ taikymo sritį?

b)    jeigu saugomas kūrinys platinamas teismui, ar tas teismas patenka į sąvokos „viešas“ taikymo sritį?

4.    Ar tai, kad nacionalinės teisės aktuose nustatytas bendrasis galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais principas, pagal kurį bet kuris prašymą pateikęs asmuo gali susipažinti su teismui pateiktais dokumentais, išskyrus atvejus, kai juose yra konfidencialios informacijos, turi įtakos vertinimui, ar saugomo kūrinio pateikimas teismui reiškia „viešą paskelbimą“ arba „viešą platinimą“?

____________

1 OL L 167, 2001, p. 10.