Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Suedia) la 27 august 2019 – BY/CX

(Cauza C-637/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen

Părțile din procedura principală

Recurent: BY

Intimat: CX

Întrebările preliminare

Noțiunea de „public” cuprinsă la articolul 3 alineatul (1) și în articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională1 are o semnificație uniformă?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1, o instanță trebuie considerată ca încadrându-se în domeniul de aplicare al noțiunii de „public” în sensul dispozițiilor menționate?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: a) în cazul comunicării unei opere protejate către o instanță, instanța respectivă poate să intre în domeniul de aplicare al noțiunii de „public”? b) în cazul distribuirii unei opere protejate către o instanță, instanța respectivă poate să intre în domeniul de aplicare al noțiunii de „public”?

Faptul că legislația națională prevede un principiu general al accesului la documente publice în conformitate cu care orice persoană care prezintă o cerere poate accesa actele de procedură prezentate unei instanțe, [OR. 10] cu excepția cazului în care acestea conțin informații confidențiale, are un impact asupra analizei aspectului dacă prezentarea unei instanțe a unei opere protejate echivalează cu o „comunicare publică” sau cu o „distribuire către public”?

____________

1 JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230.