Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea Hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska) 27. avgusta 2019 – BY/CX

(Zadeva C-637/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: BY

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: CX

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali ima pojem „javnost“ iz členov 3(1) in 4(1) Direktive 2001/29/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi enoten pomen?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba za sodišče šteti, da spada pod pojem „javnost“ v smislu teh določb?

    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

(a)    ali lahko sodišče, če se mu varovano delo pošlje, spada pod pojem „javnosti“?

(b)    ali lahko sodišče, če mu je bilo varovano delo distribuirano, spada pod pojem „javnosti“?

Ali dejstvo, da nacionalna zakonodaja določa splošno načelo vpogleda v javne dokumente, v skladu s katerim lahko vsakdo, ki to zahteva, vpogleda v procesne akte, predložene sodišču, razen če vsebujejo zaupne informacije, vpliva na presojo, ali gre pri predložitvi varovanega dela sodišču za „priobčitev javnosti“ ali za „javno distribuiranje“?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.