Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-405/15. sz., Fulmen kontra Tanács ügyben 2019. július 2-án hozott ítélete ellen Fulmen által 2019. szeptember 12-én benyújtott fellebbezés

(C-680/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Fulmen (képviselők: A. Bahrami, N. Korogiannakis ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

Elsődlegesen:

a Bíróság részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

döntsön véglegesen a jogvitáról;

a Tanácsot kötelezze Fulmen részére vagyoni kár címén 6 456 507 euró, nem vagyoni kár címén pedig 100 000 euró késedelmi kamatokkal növelt összegének a megfizetésére;

a Tanácsot kötelezze az összes költség viselésére.

Másodlagosan:

a Bíróság részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Tanácsot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A vagyoni kárt illetően a Törvényszék először is tévesen alkalmazta a jogot, megsértette a teljes kártérítés elvét, valamint az EUMSZ 340. cikk második bekezdését és az Alapjogi Charta 41. cikkének (3) bekezdését megfosztotta hatékony érvényesülésétől. A bizonyítási teher Törvényszék által megkövetelt szintje a fellebbezőt ért kár megtérítését teljes mértékben lehetetlenné tette annak ellenére, hogy fennállt az uniós jog kellően súlyos megsértése. Másodszor a megtámadott ítéletben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot és az indokolás ellentmondásos. Harmadszor a Törvényszék elferdítette a bizonyítékokat és a tényeket.

A nem vagyoni kárt illetően a megtámadott ítélet a kártérítés összegének ex aequo et bono értékelése érdekében figyelembe vett kritériumok tekintetében semmilyen indokolást nem tartalmaz.

____________