Language of document :

2019 m. rugsėjo 12 d. Fulmen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/15 Fulmen / Taryba

(Byla C-680/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Fulmen, atstovaujama advokatų A. Bahrami, N. Korogiannakis

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai:

iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą,

priimti galutinį sprendimą byloje,

priteisti iš Tarybos Fulmen 6 456 507 EUR kaip turtinės žalos atlyginimą ir 100 000 EUR kaip neturtinės žalos atlyginimą su palūkanomis už praleistą terminą,

priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas.

Nepatenkinus šių reikalavimų:

iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl turtinė žalos nurodyta, kad Bendrasis Teismas, pirma, padarė teisės klaidą, pažeidė visiško žalos atlyginimo principą ir dėl jo SESV 340 straipsnio 2 dalis bei Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 3 dalis tapo neveiksmingos. Dėl Bendrojo Teismo reikalaujamo įrodymų lygio bet koks patirtos žalos atlyginimas tampa neįmanomas, nepaisant to, kad padarytas pakankamai sunkus Sąjungos teisės pažeidimas. Antra, skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida ir išdėstyti prieštaringi motyvai. Trečia, Bendrasis Teismas iškreipė įrodymus ir faktines aplinkybes.

Dėl neturtinės žalos nurodyta, kad skundžiamame sprendime visiškai nemotyvuoti kriterijai, taikyti ex aequo et bono vertinant žalos atlyginimo sumą.

____________