Language of document :

Recurs introdus la 12 septembrie 2019 de Fulmen împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) pronunțate la 2 iulie 2019 în cauza T-405/15, Fulmen/Consiliul

(Cauza C-680/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Fulmen (reprezentanți: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocați)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Cu titlu principal:

anularea în parte a hotărârii atacate;

soluționarea în mod definitiv a litigiului;

obligarea Consiliului la plata către Fulmen a sumei de 6 456 507 euro pentru prejudiciul material și a sumei de 100 000 de euro pentru prejudiciul moral, majorate cu dobânzi moratorii;

obligarea Consiliului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Cu titlu subsidiar:

anularea în parte a hotărârii atacate;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

obligarea Consiliului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În ceea ce privește prejudiciul material, în primul rând, Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept, ar fi încălcat principiul reparării integrale și ar fi lipsit de efect util articolul 340 alineatul (2) TFUE, precum și articolul 41 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale. Nivelul de probațiune impus de Tribunal ar fi făcut imposibilă orice despăgubire pentru prejudiciul suferit, în pofida existenței unei încălcări suficient de grave și de caracterizate a dreptului Uniunii. În al doilea rând, hotărârea atacată ar fi viciată de o eroare de drept, precum și de o motivare contradictorie. În al treilea rând, Tribunalul ar fi denaturat unele elemente de probă și de fapt.

În ceea ce privește prejudiciul moral, hotărârea atacată ar fi lipsită de orice motivare în ceea ce privește criteriile luate în considerare pentru evaluarea ex aequo et bono a cuantumului despăgubirii.

____________