Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. rujna 2019. uputio Conseil d'État (Belgija) – JP protiv Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(predmet C-651/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: JP

Druga stranka u postupku: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prethodno pitanje

Treba li članak 46. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite1 (preinačena), prema kojem podnositelji zahtjeva moraju imati pravo na učinkoviti pravni lijek protiv odluka ‚donesen[ih] u vezi s njihovim zahtjevom za međunarodnu zaštitu’, i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi nacionalno postupovno pravilo, poput članka 39/57 Zakona od 15. prosinca 1980. o pristupu državnom području, boravku, nastanjenju i udaljavanju stranaca, u vezi s člankom 51/2, člankom 57/6 stavkom 3. podstavkom 1. točkom 5. i člankom 57/6/2 stavkom 1. tog zakona, u kojem je rok za podnošenje pravnog lijeka protiv odluke o nedopuštenosti naknadnog zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je podnio državljanin treće zemlje utvrđen na deset ‚kalendarskih’ dana od obavijesti o upravnoj odluci, osobito ako je dostava izvršena na adresu Commissariata général aux réfugiés et aux apatrides (Opće povjerenstvo za izbjeglice i osobe bez državljanstva) za koju se zakonom ‚smatra’ da ju je žalitelj izabrao za dostavu?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 60.