Language of document :

Žalba koju je 5. rujna 2019. podnio NeXovation, Inc. protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 19. lipnja 2019. u predmetu T-353/15: NeXovation protiv Komisije

(predmet C-665/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: NeXovation, Inc. (zastupnici: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine točke 3. i 4. izreke pobijane presude i poništi članak 3. stavak 2. i članak 1. zadnju alineju Odluke1 Komisije od 1. listopada 2014. o državnoj potpori SA.31550 Njemačke u korist Nürburgringa (s ispravkom od 13. travnja 2015.);

podredno, ukine točke 3. i 4. izreke pobijane presude i vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na dva žalbena razloga:

U odnosu na prvu pobijanu odluku, Opći je sud pogrešno primijenio članak 263. stavak 4. UFEU-a s obzirom na to da se odluka odnosila osobno na žalitelja. Opći je sud pogrešno ocijenio da slučaj ne odražava tipičnu situaciju koja se odnosi na nadmetanje među više dobavljača proizvoda, nego onu među ponuditeljima koji zahtijevaju određeni proizvod.

U odnosu na drugu pobijanu odluku, Opći je sud pogrešno primijenio članak 107. stavak 1. i članak 296. stavak 2., kao i članak 4. stavak 3. i članak 20. stavak 2. Postupovne uredbe (EU) br. 659/19992 te načelo savjesnog i nepristranog ispitivanja.

____________

1 Odluka Komisije (EU) 2016/151 od 1. listopada 2014. o državnoj potpori Njemačke SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) u korist Nürburgringa (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3634) (SL 2016., L 34, str. 1.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 1999., L 83, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)