Language of document :

A Törvényszék (kibővített első tanács) T-353/15. sz., NeXovation kontra Bizottság ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete ellen a NeXovation, Inc. által 2019. szeptember 5-én benyújtott fellebbezés

(C-665/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: NeXovation, Inc. (képviselők: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 3. és 4. pontját, és semmisítse meg a Németország által a Nürburgring javára végrehajtott SA.31550 számú állami támogatásról szóló 2014. október 1-jei bizottsági határozat1 3. cikkének (2) bekezdését és 1. cikkének utolsó francia bekezdését (a 2015. április 13-i helyesbítéssel);

másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 3. és 4. pontját, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés két fellebbezési jogalapon alapul:

Az első megtámadott határozatot illetően a Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdését, mivel a fellebbező személyében érintett volt. A Törvényszék tévesen ítélte meg azt, hogy az ügy nem a tipikus esetre vonatkozik, amelyben a több termékértékesítő közötti verseny érintett, hanem egy bizonyos árura ajánlatot tevő személyek közötti verseny érintett.

A második megtámadott határozatot illetően a Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését és az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését, a 659/1999/EK eljárási rendelet2 4. cikkének (3) bekezdését és 20. cikkének (2) bekezdését, valamint a gondos és pártatlan vizsgálat elvét.

____________

1 A Németország által a Nürburgring javára végrehajtott SA.31550 (2012/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatásról szóló, 2014. október 1-jei (EU) 2016/151 bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 3634. számú dokumentummal történt) (HL 2016. L 34., 1. o.).

2 Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999. L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.).