Language of document :

Recurs introdus la 5 septembrie 2019 de NeXovation, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 19 iunie 2019 în cauza T-353/15, NeXovation/Comisia

(Cauza C-665/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: NeXovation, Inc. (reprezentanți: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurenta solicită Curţii:

anularea punctelor 3 şi 4 din dispozitivul hotărârii atacate, precum şi a articolului 3 alineatul (2) şi a articolului 1 ultima liniuţă din Decizia Comisiei1 din 1 octombrie 2014 având ca obiect ajutorul de stat SA.31550 acordat de Germania în favoarea Nürburgring (rectificată la 13 aprilie 2015);

cu titlu subsidiar, anularea punctelor 3 şi 4 din dispozitivul hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recursul este întemeiat pe două motive.

În ceea ce priveşte prima decizie atacată, Tribunalul a aplicat în mod eronat articolul 263 al patrulea paragraf TFUE, întrucât recurenta era vizată în mod individual. Tribunalul a statuat în mod eronat că speţa nu vizează scenariul tipic în care este afectată concurenţa dintre mai mulţi furnizori de bunuri, ci concurenţa dintre ofertanţi, care necesită un anumit produs.

În ceea ce priveşte a doua decizie atacată, Tribunalul a aplicat în mod eronat articolul 107 alineatul (1) şi articolul 296 al doilea paragraf TFUE, articolul 4 alineatul (3) şi articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 659/19992 , precum şi principiul examinării cu diligenţă şi imparţialitate.

____________

1 Decizia (UE) 2016/151 a Comisiei din 1 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Germania pentru Nürburgring [notificată cu numărul C(2014) 3634] (JO 2016, L 34, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 1999, L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41).