Language of document :

Pritožba, ki jo je NeXovation, Inc. vložila 5. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 19. junija 2019 v zadevi T-353/15, NeXovation/Komisija

(Zadeva C-665/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: NeXovation, Inc. (zastopniki: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točki 3 in 4 izreka izpodbijane sodbe ter razglasi ničnost člena 3(2) in zadnje alineje člena 1 Sklepa Komisije1 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.31550, ki jo je Nemčija odobrila za dirkališče Nürburgring (s popravkom z dne 13. aprila 2015);

podredno, razveljavi točki 3 in 4 izreka izpodbijane sodbe in zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Pritožba temelji na dveh razlogih:

Splošno sodišče je v zvezi s prvo izpodbijano odločbo napačno uporabilo člen 263(4) PDEU, ker je bila pritožnica posamično prizadeta. Splošno sodišče je napačno ocenilo, da zadeva ne odraža tipičnega scenarija, v katerem je prizadeta konkurenca med različnimi dobavitelji proizvodov, ampak med ponudniki, ki zahtevajo določen proizvod.

V zvezi z drugo izpodbijano odločbo je Splošno sodišče napačno uporabilo člen 107(1) in člen 296(2) PDEU ter člen 4(3) in 20(2) Uredbe (ES) št. 659/19992  ter načelo skrbne in nepristranske preiskave.

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2016/151 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jo je Nemčija odobrila za dirkališče Nürburgring (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3634) (UL L 83, 2016, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).