Language of document :

Žalba koju je 18. rujna 2019. podnio VodafoneZiggo Group BV protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 9. srpnja 2019. u predmetu T-660/18: VodafoneZiggo Group BV protiv Komisije

(predmet C-689/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: VodafoneZiggo Group BV (zastupnici: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda od 9. srpnja 2019. u predmetu T-660/18 (pobijano rješenje);

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naknadno odluči o troškovima ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: pogreške koje se tiču prava u zaključku Općeg suda da Odluka Europske komisije C(2018) 5848 final (pobijana odluka) ne proizvodi obvezujuće pravne učinke.

Prvi dio prvog žalbenog razloga: zahtjev da nacionalna regulatorna tijela „u najvećoj mogućoj mjeri uzmu u obzirˮ komentare Europske komisije, koji su doneseni s obzirom na članak 7. stavak 3. Direktive 2002/21/EZ1 , nameće tim tijelima obvezujuću pravnu obvezu.

Drugi dio prvog žalbenog razloga: komentari koji su doneseni s obzirom na članak 7. stavak 3. Direktive 2002/21/EZ čine ovlaštenje, jer Europska komisija njima odlučuje zaključiti svoju istragu bez korištenja svojeg prava veta.

Treći dio prvog žalbenog razloga: pobijana se odluka ne može smatrati pripremnim aktom jer je postupak kojeg Europska komisija slijedi odvojen i različit od nacionalnog postupka.

Četvrti dio prvog žalbenog razloga: utvrđivanjem da je Komisijina uporaba riječi „odluka” „neprimjerenaˮ, Opći sud prekoračuje svoju nadležnost sudskog nadzora.

Peti dio prvog žalbenog razloga: izjava iz pobijanog rješenja da predmet pobijane odluke „nije relevantanˮ zahvaćena je nedostatkom obrazloženja.

Drugi žalbeni razlog: pogreške koje se tiču postupka ne uzimanjem u obzir argumenata koji mogu bitno utjecati na ishod predmeta.

Prvi dio drugog žalbenog razloga: u odnosu na argument da je prilika da BEREC iznese primjedbe bila onemogućena.

Drugi dio drugog žalbenog razloga: u odnosu na argument da onemogućavanje prilike za saslušanje ne može biti ispravljeno drugim, nepovezanim prilikama za saslušanje.

Treći žalbeni razlog: pogreške koje se tiču prava u zaključku Općeg suda da temeljna prava žalitelja ne bi bila povrijeđena. Žalitelj uživa temeljna prava na temelju članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te se njegovi argumenti i dopuštenost moraju tumačiti u tom kontekstu. Usto, prethodni postupak ne može spriječiti povredu.

____________

1 Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL 2002., L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.)