Language of document :

Pritožba, ki jo je VodafoneZiggo Group BV vložila 18. septembra 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2019 v zadevi T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Komisija

(Zadeva C-689/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: VodafoneZiggo Group BV (zastopniki: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sklep Splošnega sodišča z dne 9. julija 2019 v zadevi T-660/18 (izpodbijani sklep) razveljavi;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

odločitev o stroških pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri ugotovitvi Splošnega sodišča, da Sklep Evropske komisije C(2018) 5848 (sporni sklep) nima zavezujočih pravnih učinkov.

Prvi del prvega pritožbenega razloga: zahteva, da nacionalni regulativni organi „v največji možni meri“ upoštevajo pripombe Evropske komisije, podane v skladu s členom 7(3) Direktive 2002/21/ES1 , za te organe pomeni pravno zavezujočo obveznost.

Drugi del prvega pritožbenega razloga: pripombe, predložene v skladu s členom 7(3) Direktive 2002/21/ES, pomenijo dovoljenje, ker se Evropska komisija s tem odloči, da bo končala preiskavo, ne da bi uveljavljala pravico veta.

Tretji del prvega pritožbenega razloga: spornega sklepa ni mogoče šteti za pripravljalni akt, ker je postopek Evropske komisije ločen od nacionalnega postopka.

Četrti del prvega pritožbenega razloga: Splošno sodišče je s tem, da je uporabo besede „sklep“ štelo za „ neustrezno“, preseglo pooblastila v zvezi s sodnim nadzorom.

Peti del prvega pritožbenega razloga: izpodbijani sklep ni zadostno obrazložen v delu, v katerem je ugotovljeno, da je predmet spornega sklepa „brezpredmeten“.

Drugi pritožbeni razlog: kršitve postopka, ki so posledica nepreučitve trditev, ki bi lahko vsebinsko vplivale na izid zadeve.

Prvi del drugega pritožbenega razloga: nanaša se na trditev, da je možnost BEREC za predložitev pripomb izključena.

Drugi del drugega pritožbenega razloga: nanaša se na trditev, da izključitve možnosti izjave ni mogoče odpraviti z drugo, nepovezano možnostjo izjave.

Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri ugotovitvi Splošnega sodišča, da temeljne pravice pritožnice niso kršene. Pritožnica ima temeljne pravice v skladu s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v skladu s katero je treba razlagati njene trditve in dopustnost. Poleg tega postopek za predhodno odločanje ne more odpraviti kršitve.

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 349).