Language of document :

Жалба, подадена на 6 май 2019 г. от PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 22 март 2019 г. по дело T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Европейска комисия

(Дело C-358/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (представител: D. Lázár, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 26 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) отхвърля жалбата като явно неоснователна и постановява жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________