Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. května 2019 PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 22. března 2019 ve věci T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület v. Evropská komise

(Věc C-358/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (zástupce: D. Lázár, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Soudní dvůr Evropské unie (šestý senát) zamítl usnesením ze dne 26. září 2019 kasační opravný prostředek jako zjevně neopodstatněný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________