Language of document :

Appel iværksat den 6. maj 2019 af PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 22. marts 2019 i sag T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület mod Europa-Kommissionen

(Sag C-358/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (ved Rechtsanwalt D. Lázár)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Den Europæiske Unions Domstol (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 26. september 2019 forkastet appellen som åbenbart ugrundet og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________