Language of document :

PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület 6. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 22. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-566/18: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-358/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (esindaja: advokaat D. Lázár)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (kuues koda) jättis oma 26. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ja otsustas, et apellant kannab oma kohtukulud ise.

____________