Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 6. maijā PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 22. marta spriedumu lietā T-566/18 PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Eiropas Komisija

(Lieta C-358/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (pārstāvis: D. Lázár, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa (sestā palāta) ar 2019. gada 26. septembra rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību kā acīmredzami nepamatotu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________