Language of document :

Appell ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2019 minn PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-22 ta’ Marzu 2019 fil-Kawża T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-358/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (rappreżentant: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tas-26 ta’ Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell bħala manifestament infondat u kkundannat lill-appellanti għall-ispejjeż tagħha.

____________