Language of document :

Odvolanie podané 6. mája 2019: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 22. marca 2019 vo veci T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Komisia

(vec C-358/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (v zastúpení: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Súdny dvor Európskej únie (šiesta komora) uznesením z 26. septembra 2019 zamietol odvolanie ako zjavne nedôvodné a rozhodol, že odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.

____________