Language of document :

Överklagande ingett den 6 maj 2019 av PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 22 mars 2019 i mål T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület mot Europeiska kommissionen

(Mål C-358/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (ombud: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Europeiska unionens domstol (sjätte avdelningen) har den 26 september 2019 beslutat att ogilla överklagandet då det är uppenbart ogrundat samt att förplikta klaganden att bära sina egna rättegångskostnader.

____________