Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 30 Αυγούστου 2019 η Ja zum Nürburgring eV κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 19 Ιουνίου 2019 στην υπόθεση T-373/15, Ja zum Nürburgring eV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-647/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ja zum Nürburgring eV (εκπρόσωποι: καθηγητές Δρ. D. Frey και Δρ. M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

1.    Να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 2019, στην υπόθεση T 373/15.

2.    Να ακυρώσει την απόφαση C(2014) 3634 τελικό της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2014, κατά το μέτρο που διαπιστώνει ότι

α.    η αγοράστρια των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής προσφορών, ήτοι η capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, και οι θυγατρικές της δεν επηρεάζονται από την πιθανή ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ασυμβίβαστων με την εσωτερική αγορά· και

β.    η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Nürburgring GmbH, της Motorsport Resort Nürburgring GmbH και της Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση υπέρ της capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ή των θυγατρικών της.

3.    Επικουρικώς, να αναιρέσει τη διαλαμβανόμενη στο ανωτέρω σημείο 1 απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.    Να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει πέντε λόγους.

1.    Πλάνη περί το δίκαιο ως προς το ζήτημα αν η απόφαση αφορά την αναιρεσείουσα ως ανταγωνίστρια:

Το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τους κρίσιμους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα της αναιρεσείουσας που προκύπτουν προδήλως από τα στοιχεία της δικογραφίας και, ως εκ τούτου, παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως. Η αιτιολογία του Γενικού Δικαστηρίου είναι ελλιπής και, εν πάση περιπτώσει, ανεπαρκής. Επιπλέον, συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της αναιρεσείουσας (άρθρο 47 του Χάρτη). Περαιτέρω, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

2.    Πλάνη περί το δίκαιο ως προς το ζήτημα αν η απόφαση αφορά την αναιρεσείουσα ως επαγγελματική ένωση:

Το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη, και ως προς το ζήτημα αυτό, τους κρίσιμους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα της αναιρεσείουσας που προκύπτουν προδήλως από τα στοιχεία της δικογραφίας και, ως εκ τούτου, παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως. Η αιτιολογία του Γενικού Δικαστηρίου είναι ελλιπής και, εν πάση περιπτώσει, ανεπαρκής. Επιπλέον, συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της αναιρεσείουσας (άρθρο 47 του Χάρτη). Επιπροσθέτως, το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Περαιτέρω, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

3.    Παράβαση των κανόνων της διαδικασίας και πλάνη περί το δίκαιο ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση της αναιρεσείουσας λόγω της ιδιότητάς της ως ανταγωνίστριας και ως επαγγελματικής ένωσης όσον αφορά τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση:

Για τους λόγους που εκτίθενται στον πρώτο και δεύτερο λόγο αναιρέσεως, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον αποφάνθηκε ότι η αναιρεσείουσα δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς όσον αφορά τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση.

4.    Πλάνη περί το δίκαιο ως προς την υποχρέωση της Επιτροπής να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας όσον αφορά τη χορήγηση νέας ενίσχυσης διά της πωλήσεως των περιουσιακών στοιχείων στην capricorn:

Κατά παράβαση των άρθρων 107 και 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, κατά παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, κατά προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας καθώς και διά της παραμορφώσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι διεξήχθη ανοιχτή, διαφανής, αμερόληπτη και άνευ όρων διαδικασία διαγωνισμού. Η αγοραία τιμή δεν καθορίστηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν, επομένως, σοβαρές αμφιβολίες που έπρεπε να οδηγήσουν την Επιτροπή να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας.

5.    Εσφαλμένη αιτιολογία του Γενικού Δικαστηρίου επί της ελλιπούς αιτιολογήσεως της δεύτερης προσβαλλόμενης αποφάσεως:

Το Γενικό Δικαστήριο κακώς δεν διαπίστωσε ότι η Επιτροπή παραβίασε την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει όσον αφορά τις προσβαλλόμενες αποφάσεις.

____________