Language of document :

Žalba koju je 30. kolovoza 2019. podnio Ja zum Nürburgring eV protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 19. lipnja 2019. u predmetu T-373/15, Ja zum Nürburgring eV protiv Europske komisije

(predmet C-647/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Ja zum Nürburgring eV (zastupnici: Prof. Dr. D. Frey i Dr. M. Rudolph, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 19. lipnja 2019. u predmetu T-373/15.

poništi Odluku Komisije C(2014) 3634 final od 1. listopada 2014. u dijelu u kojem se njome utvrđuje:

da na stjecatelja imovine koja se prodaje u postupku nadmetanja, društvo capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, ni na njegova društva kćeri ne utječe mogući povrat državnih potpora nespojivih s unutarnjim tržištem; te

da prodaja imovine društava Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH i Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne predstavlja državnu potporu u korist društva capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ili njegovih društava kćeri.

podredno, ukine presudu navedenu u točki 1. i predmet vrati Općem sudu.

naloži Komisiji snošenje troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe pet žalbenih razloga.

Pogreška koja se tiče prava zbog negiranja postojanja utjecaja na žalitelja kao sudionika tržišnog natjecanja:

Opći sud je zanemario relevantne žaliteljeve tvrdnje i argumente, koji očito proizlaze iz dokumenata u spisu, i time povrijedio obvezu obrazlaganja. Obrazloženje Općeg suda nedostaje ili je u svakom slučaju nedovoljno. Uz to, postoji povreda zajamčenih žaliteljevih prava na saslušanje i prava na djelotvoran pravni lijek (članak 47. Povelje). Osim toga, Opći sud pogrešno je tumačio i primijenio članak 263. stavak 4. UFEU-a.

Pogreška koja se tiče prava zbog negiranja postojanja utjecaja na žalitelja kao strukovnog udruženja:

Opći sud je i u tom pogledu zanemario relevantne tvrdnje i argumente, koji očito proizlaze iz dokumenata u spisu, i time povrijedio obvezu obrazlaganja. Također, obrazloženje Općeg suda nedostaje ili je u svakom slučaju nedovoljno. Uz to, i u tom pogledu postoji povreda zajamčenih žaliteljevih prava na saslušanje i prava na djelotvoran pravni lijek (članak 47. Povelje). Nadalje, Opći sud je iskrivio činjenice i dokaze. Osim toga, pogrešno je tumačio i primijenio članak 263. stavak 4. UFEU-a.

Postupovna povreda i pogreška koja se tiče prava zbog negiranja aktivne legitimacije žalitelja kao sudionika tržišnog natjecanja i kao strukovnog udruženja u vezi s drugom pobijanom odlukom:

Opći sud je iz razloga navedenih u prvom i drugom žalbenom razlogu počinio pogrešku koja se tiče prava negiravši žaliteljevu aktivnu legitimaciju u pogledu druge pobijane odluke.

Pogreška koja se tiče prava zbog negiranja Komisijine obveze da u vezi s dodjelom novih potpora prodajom imovine društvu Capricorn pokrene službeni istražni postupak.

Pogrešno presudivši da je proveden otvoren, transparentan, nediskriminirajući i bezuvjetni postupak nadmetanja, Opći sud je povrijedio članak 107., članak 108. stavak 2. UFEU-a, obvezu obrazlaganja, pravo na saslušanje i pravo na djelotvoran pravni lijek te je iskrivio činjenice i dokaze. Tržišna cijena tako nije bila određena. Stoga su postojale ozbiljne sumnje zbog čega je Komisija trebala otvoriti službeni istražni postupak.

Obrazloženje Općeg suda zahvaćeno pogreškom koja se tiče prava u vezi s nepostojanjem Komisijina obrazloženja u pogledu druge pobijane odluke:

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava tako što je zanemario činjenicu da je Komisija povrijedila svoju obvezu obrazlaganja u vezi s pobijanim odlukama.

____________