Language of document :

A Törvényszék (kibővített első tanács) T-373/15. sz., Ja zum Nürburgring eV kontra Európai Bizottság ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete ellen a Ja zum Nürburgring eV által 2019. augusztus 30-án benyújtott fellebbezés

(C-647/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Ja zum Nürburgring eV (képviselő: Dr. D. Frey professzor és Dr. M. Rudolph Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

Helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-373/15. sz. ügyben 2019. június 19-én hozott ítéletét.

Semmisítse meg a 2014. október 1-jei C(2014) 3634 final bizottsági határozatot annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy:

a pályázati eljárásban elidegenített eszközök vevőjét, a capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH-t és leányvállalatait nem érinti a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások esetleges visszatéríttetése; valamint

a Nürburgring GmbH, a Motorsport Resort Nürburgring GmbH és a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH eszközeinek elidegenítése nem minősül a capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH és leányvállalatai részére nyújtott állami támogatásnak.

Másodlagosan helyezze hatályon kívül az 1. pontban említett ítéletet, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé.

Kötelezze a Bizottságot mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező öt jogalapra hivatkozik.

A fellebbező mint versenytárs érintettségének tagadása téves jogalkalmazás következtében:

A Törvényszék figyelmen kívül hagyta a fellebbező olyan releváns előadásait és érveit, amelyek az eljárási iratokból egyértelműen kitűntek, és ezáltal megsértette az indokolási kötelezettséget. A Törvényszék nem adott indokolást, illetve az mindenképpen elégtelen. Továbbá sérült a fellebbező meghallgatáshoz való joga és hatékony jogorvoslathoz joga (a Charta 47. cikke). Ezenkívül a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az EUMSZ 263. cikk (4) bekezdését.

A fellebbező mint szakmai egyesület érintettségének tagadása téves jogalkalmazás következtében:

A Törvényszék e tekintetben is figyelmen kívül hagyta a fellebbező olyan releváns előadásait és érveit, amelyek az eljárási iratokból egyértelműen kitűntek, és ezáltal megsértette az indokolási kötelezettséget. A Törvényszék e tekintetben sem adott indokolást, illetve az mindenképpen elégtelen. Továbbá e vonatkozásban is sérült a fellebbező meghallgatáshoz való joga és hatékony jogorvoslathoz joga (a Charta 47. cikke). Továbbá a Törvényszék tényeket és bizonyítékokat ferdített el. Ezenkívül a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az EUMSZ 263. cikk (4) bekezdését.

A második megtámadott határozat vonatkozásában a fellebbező mint versenytárs és mint szakmai egyesület kereshetőségi jogának eljárási és jogi szempontból is téves tagadása:

A Törvényszék a második megtámadott határozat vonatkozásában az első és második fellebbezési jogalap keretében kifejtett okokból a jogot tévesen alkalmazva tagadta a fellebbező kereshetőségi jogát.

A Bizottság azon kötelezettségének téves jogalkalmazás következtében való tagadása, hogy hivatalos vizsgálati eljárást indítson az eszközök Capricornra történő elidegenítése révén nyújtott új támogatások miatt:

A Törvényszék megsértette az EUMSZ 107. cikket, az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdését, az indokolási kötelezettséget, a meghallgatáshoz való jogot és a hatékony jogorvoslathoz való jogot, valamint tényeket és bizonyítékokat ferdített el, amikor a jogot tévesen alkalmazva megállapította, hogy nyílt, átlátható, valamint hátrányos megkülönböztetéstől és feltételektől mentes pályázati eljárást folytattak le. A piaci árat így nem határozták meg. Ezáltal olyan komoly kétségek álltak fenn, amelyek alapján a Bizottságnak meg kellett volna indítania a hivatalos vizsgálati eljárást.

5.    A Törvényszék a jogot tévesen alkalmazva adott indokolást azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság a második megtámadott határozatot illetően nem nyújtott indokolást.

A Törvényszék a jogot tévesen alkalmazva nem ismerte el, hogy a Bizottság a megtámadott határozatokat illetően megsértette az indokolási kötelezettségét.

____________