Language of document :

2019 m. rugpjūčio 30 d. Ja zum Nürburgring eV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-373/15 Ja zum Nürburgring eV / Europos Komisija

(Byla C-647/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Ja zum Nürburgring eV, atstovaujama advokatų Dr. D. Frey ir Dr. M. Rudolph

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-373/15.

Panaikinti 2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimą C(2014) 3634 final, kiek juo nuspręsta, kad:

po konkurso parduoto turto įgijėjai capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ir jos dukterinėms įmonėms neturėjo įtakos galimas su vidaus rinka nesuderinamos valstybės pagalbos susigrąžinimas; taip pat

Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH ir Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH turto pardavimas nėra valstybės pagalba capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ar jos dukterinėms įmonėms.

Subsidiariai panaikinti 1 punkte nurodytą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą, apeliantė nurodo penkis pagrindus.

Teisės klaida, padaryta paneigiant apeliantės kaip konkuruojančios įmonės sąsają:

Bendrasis Teismas nepaisė apeliantės pateiktų reikšmingų paaiškinimų ir argumentų, kurie aiškiai išplaukia iš bylos medžiagos, ir taip pažeidė pareigą motyvuoti. Bendrasis Teismas nepateikė motyvų ar bent jau jo motyvacija buvo nepakankama. Taip pat buvo pažeista apeliantės teisė būti išklausytai ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą (Chartijos 47 straipsnis). Be to, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino ir taikė SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą.

Teisės klaida, padaryta paneigiant apeliantės kaip profesinės organizacijos sąsają:

Bendrasis Teismas taip pat nepaisė apeliantės pateiktų reikšmingų paaiškinimų ir argumentų, kurie aiškiai išplaukia iš bylos medžiagos, ir taip pažeidė pareigą motyvuoti. Bendrasis Teismas nepateikė motyvų ar bent jau jo motyvacija buvo nepakankama. Taip pat šiuo aspektu buvo pažeista apeliantės teisė būti išklausytai ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą (Chartijos 47 straipsnis). Be to, Bendrasis Teismas iškraipė faktus ir pateiktus įrodymus. Taip pat jis neteisingai išaiškino ir taikė SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą.

Proceso ir teisės klaida, padaryta paneigiant apeliantės kaip konkuruojančios įmonės ir profesinės organizacijos teisę pareikšti skundą dėl antrojo ginčijamo sprendimo:

Dėl motyvų, nurodytų apeliacinio skundo pirmame ir antrame pagrinduose, Bendrasis Teismas nepagrįstai paneigė apeliantės teisę pareikšti skundą dėl antrojo ginčijamo sprendimo.

Teisės klaida, padaryta paneigiant Komisijos įsipareigojimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl naujos valstybės pagalbos suteikimo parduodant turtą Capricorn.

Bendrasis Teismas, pažeisdamas SESV 107 straipsnį ir 108 straipsnio 2 dalį, nesilaikydamas pareigos motyvuoti, pažeisdamas teisę būti išklausytam ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą, iškraipydamas faktus ir pateiktus įrodymus, klaidingai nusprendė, kad buvo surengta atvira, skaidri, nediskriminuojanti ir besąlyginė konkurso procedūra. Todėl rinkos kaina nebuvo nustatyta. Dėl to kilo rimtų abejonių, dėl kurių Komisija turėjo nurodyti pradėti oficialią tyrimo procedūrą.

Teisės klaida, padaryta Bendrojo Teismo motyvuojant tai, kad Komisija nepateikė motyvų dėl antrojo ginčijamo sprendimo:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes neatsižvelgė į tai, kad ginčijamo sprendimo atveju Komisija pažeidė savo pareigą motyvuoti.

____________