Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 15. července 2019 – CY, Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“ v. Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

(Věc C-547/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: CY, Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“

Odpůrci: Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Předběžná otázka

Musí být článek 2 Smlouvy o Evropské unii, čl. 19 odst. 1 této Smlouvy a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby Ústavní soud (orgán, který podle vnitrostátního práva není soudní institucí) zasahoval do způsobu, jakým nejvyšší soud vyložil a uplatnil podústavní právní předpisy při činnosti spočívající v ustavování soudních senátů?

____________