Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 15. júla 2019 – CY, Asociația „Forumul Judecătorilor din România“/Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

(vec C-547/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: CY, Asociația „Forumul Judecătorilor din România“

Žalovaní: Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2 Zmluvy o Európskej únii, článok 19 ods. 1 rovnakej zmluvy a článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby ústavný súd členského štátu (čiže orgán, ktorý nie je podľa vnútroštátneho práva súdnou inštitúciou) zasiahol do spôsobu, akým najvyšší súd daného členského štátu vyložil a uplatnil právne predpisy so silou zákona pri zostavovaní súdnych senátov?

____________