Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Darmstadt (Německo) dne 30. července 2019 – RJ v. město Offenbach am Main

(Věc C-580/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Darmstadt

Účastníci původního řízení

Žalobce: RJ

Žalované: město Offenbach am Main

Předběžné otázky

Musí být článek 2 směrnice 2003/88/ES1 vykládán v tom smyslu, že doba pohotovosti, během níž je zaměstnanec povinen dostavit se v zásahovém obleku a zásahovým vozem do dvaceti minut na hranici města své služebny, je pracovní dobou, ačkoliv zaměstnavatel neurčil zaměstnanci žádné místo pobytu, avšak zaměstnanec je i přesto podstatně omezen ve výběru místa pobytu a možnostech věnovat se svým osobním a společenským zájmům?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Musí být článek 2 směrnice 2003/88/ES v takové situaci, jako je situace popsaná v první předběžné otázce, vykládán v tom smyslu, že je u definice pojmu pracovní doby nutno také zohlednit, zda a do jaké míry lze během pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec tráví na místě neurčeném zaměstnavatelem, počítat s využitím služby?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9).