Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Darmstadt (Saksamaa) 30. juulil 2019 – RJ versus Stadt Offenbach am Main

(kohtuasi C-580/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Darmstadt

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: RJ

Vastustaja: Stadt Offenbach am Main

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/88/EÜ1 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et valveaega, mille kestel on töötaja kohustatud 20 minuti jooksul jõudma päästesõidukiga ja vormiriietes selle linna piirile, kus on tema töökoht, tuleb käsitada tööajana, kuigi tööandja ei ole ette näinud töötaja viibimiskohta, aga samal ajal on oluliselt piiratud töötaja võimalused valida oma viibimiskohta ning tegeleda oma isiklike ja sotsiaalsete huvidega?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

Kas direktiivi 2003/88/EÜ artiklit 2 tuleb esimeses eelotsuse küsimuses kirjeldatud asjaoludel tõlgendada nii, et tööaja määratluse puhul tuleb võtta arvesse ka seda, kas ja kuivõrd tuleb valveteenistuse ajal tavaliselt asuda täitma tööülesandeid, kui töötaja võib viibida tööandja määramata kohas?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT 2003, L 299, lk 9, ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).