Language of document :

A Verwaltungsgericht Darmstadt (Németország) által 2019. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RJ kontra Stadt Offenbach am Main

(C-580/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Darmstadt

Az alapeljárás felei

Felperes: RJ

Alperes: Stadt Offenbach am Main

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv1 2. cikkét, hogy a készenléti idő, amely alatt a munkavállalót az a kötelezettség terheli, hogy bevetési ruházatban, a bevetési járművel húsz percen belül érje el a szolgálati helye szerint város határát, munkaidőnek minősül, noha a munkáltató nem határozta meg a munkavállaló tartózkodási helyét, a munkavállaló azonban mind tartózkodási helye megválasztását, mind azon lehetőségét illetően, hogy személyes és társadalmi szükségleteire fordítsa az idejét, jelentős mértékű korlátozásokkal szembesül?

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírt körülmények között úgy kell e értelmezni a 2003/88/EK irányelv 2. cikkét, hogy a munkaidő fogalmának meghatározása során azt is figyelembe kell venni, hogy a munkáltató által meg nem határozott helyen töltendő készenlét során rendszeresen kell-e, illetve milyen rendszeresen kell számítani a szolgálatra történő igénybevételre?

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)