Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 11. července 2019 – SR v. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Věc C-534/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci původního řízení

Žalobce: SR

Žalovaná: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Předběžná otázka

„Je s článkem 12 [směrnice] Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty1 , a s – mimo jiné – rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. prosince 2017 (věc C-636/162 ) a ze dne 8. prosince 2011 (věc C-371/083 ) slučitelný výklad obsažený v rozsudcích Tribunal Supremo (Nejvyšší soud) č. 191/2019 ze dne 19. února 2019, kasační opravný prostředek 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), a č. 257/2019 ze dne 27. února 2019, kasační opravný prostředek 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), podle něhož lze výkladem směrnice 2001/40/ES4 dospět k závěru, že jakýkoli státní příslušník třetí země, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu, který se dopustil trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku, může a musí být ‚automaticky‘ vyhoštěn, to znamená [bez] nutnosti jakkoli posuzovat jeho osobní, rodinné, sociální a pracovní poměry?“

____________

1 Úř. věst. 2004, L 16, s. 44

2 Rozsudek ze dne 7. prosince 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949)

3 Rozsudek ze dne 8. prosince 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809)

4 Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí. (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 34).