Language of document :

2019 m. liepos 11 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SR / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Byla C-534/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas ir apeliantas: SR

Atsakovas ir kita apeliacinio proceso šalis: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Prejudicinis klausimas

Ar aiškinimas, kaip antai pateiktas Tribunal Supremo 2019 m. vasario 19 d. Sprendime Nr. 191/2019 (kasacinis skundas Nr. 5607/2017, EU:C:2019:580) ir 2019 m. vasario 27 d. Sprendime Nr. 257/2019 (kasacinis skundas Nr. 5809/2017, EU:C:2019:663), pagal kurį Direktyvą 2001/40/EB1 galima aiškinti taip, kad bet kuris ilgalaikį leidimą gyventi šalyje turintis trečiosios šalies pilietis, įvykdęs nusikalstamą veiką, už kurią skiriama ne mažesnė nei vienų metų trukmės laisvės atėmimo bausmė, gali ir turi būti „automatiškai“ išsiųstas, t. y. be būtinybės kaip nors atsižvelgti į jo asmenines, šeimines, socialines ar darbo aplinkybes, atitinka 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos [direktyvos] 2003/109/EB2 dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 12 straipsnį ir, be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimą (byla C-636/163 ) ir 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą (byla C-371/084 ).“

____________

1 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo (OL L 149, 2001, p. 34; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 107).

2 OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272.

3 2017 m. gruodžio 7 d. Sprendimas López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949)

4 2011 m. gruodžio 8 d. Sprendimas Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).