Language of document :

Жалба, подадена на 17 април 2019 г. от Renew Consorzio Energie Rinnovabili срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 20 февруари 2019 г. по дело T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Комисия и Италия

(Дело C-325/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (представител: G. Passalacqua, avvocato)

Други страни в производството: Европейска комисия, Италианска република

С определение от 19 септември 2019 г. Съдът (шести състав) отхвърли жалбата като явно недопустима и разпореди Renew Consorzio Energie Rinnovabili да понесе направените от него съдебни разноски.

____________